BDMC 2019

  • Countdown 00 Days

Exhibition

参展商注册费用:

3000元/人(8月1号前注册)

3500元/人(8月1号后注册)

现场注册3500元/人(只接受现金)

 

详情请下载参展商手册

 

海报120×200cm

2000元/个

参展海报模板

 

注:注册方式及缴费金额请提前联系会务组 

       左老师   +86 13920691917

       马老师   +86 15620175458

Secretariat: info@bdmconference.org

Registration: registration@bdmconference.org

Abstract submission: abstract@bdmconference.org